Normativa

Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació

És el pilar fonamental per al procés de l’edificació. La Llei 38/1999 fixa els requisits bàsics dels edificis i actualitza i completa la configuració legal dels agents que intervenen en el procés de l’edificació, fixa les seves obligacions i estableix les responsabilitats. En matèria de protecció d’usuaris, aquesta llei estableix les garanties (que van de 10 anys a 1 any) per vicis o defectes dels diferents elements de la construcció d’un edifici.

Codi Tècnic de l’Edificació

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, va aprovar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El CTE és el marc normatiu que estableix i desenvolupa les Exigències Bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions, i que permeten demostrar que se satisfan els Requisits Bàsics de l’edificació.

El CTE es divideix en sis documents bàsics (DB). Les finestres s’enquadren en el DB “Estalvi d’Energia”, Secció HE1: “Limitació de la demanda energètica”; el que posa de manifest l’important paper de la finestra com a barrera tèrmica (freda/calor) en la climatització de l’habitatge i la seva contribució a la reducció del cost associat. El Reial decret 1371/ 2007, de 19 d’octubre, va introduir modificacions per a fer més clara i precisa l’aplicació del CTE en matèria de finestres.
Per a més informació pot consultar aquest fitxer pdf elaborat per Veka.

Marcatge CE

Des de l’1 de Febrer de 2010 no poden fabricar-se ni comercialitzar-se finestres sense el Marcatge CE obligatori. El Marcatge CE és obligatori per a tots els fabricants i tallers de finestres, que seran els responsables de fixar-lo i hauran de vendre totes les finestres i portes amb Marcatge CE. Afecta al producte acabat, però no a la instal·lació. Representa el nivell mínim de seguretat que ha d’aconseguir-se per a poder comercialitzar el producte acabat i garanteix que compleix els requisits essencials de seguretat.
El Marcatge CE ve regulat en la Norma UNEIX EN 14351-1:2006, que és la norma harmonitzada a nivell europeu per a finestres i portes per als vianants exteriors. Al nostre país aquesta Norma és complementada i aclarida per la Instrucció del Ministeri d’Indústria de setembre de 2008. FENSTER disposa de Marcatge CE.

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció

La Llei 32/2006 estableix la responsabilitat, principalment en matèria laboral, que assumeix el contractista/constructor per les empreses i pels autònoms que subcontracta en l’execució d’una obra. A partir d’aquesta llei es crea el Registre d’Empreses Acreditades dependent del Ministeri de Treball, la inscripció del qual acredita que l’empresa subcontractada compleix amb els requisits de capacitat i qualitat en matèria de prevenció de riscos laborals. FENSTER és una empresa inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades.

 

"FENSTER es dedica a la fabricació i instal·lació de finestres d'alumini, acer i PVC, vidres, murs cortina, revestiments de façana i complements de protecció solar i visual."

Què opinen els nostres clients?

Philippe D., Intel·ligència Creativa.

"No és habitual trobar a una empresa com FENSTER, que compleix els timings promesos, i no es limita a executar si no proposa millores i és proactiva."

Oriol C., Constru-Olimpic.S.A.

"FENSTER té un equip humà molt bo i molt professional, trobant sempre la millor solució tècnica en les obres"

Angel M., Amsa Arquitectura.

"Els industrials de confiança són part important de l'equip d'un projecte, i sempre m'agrada comptar amb FENSTER com a integrant del meu."

Emilio F., Arquitecto

"A FENSTER he trobat un bon assessorament tècnic per als meus projectes. La qualitat del seu equip és garantia per a una bona execució."

Victor M., Artifex Infraestruct. S.L.

"El millor que puc dir de FENSTER és que quan alguna cosa no va sortir com estava previst, van saber reaccionar i solucionar el problema."

Josep Mª B., Arquitecto Técnico

"En fusteria d'alumini confio plenament en FENSTER per la seva qualitat com pel seu servei, sense oblidar el preu, sempre competitiu."

Cati M., Arquitecta

"FENSTER és una empresa responsable i seriosa que respon amb professionalitat a les necessitats dels tècnics."

Josep B., C.Perez Villora S.A.

"FENSTER és una empresa amb la qual col·laborem des de fa molts anys. Ens dóna confiança la seva experiència per a resoldre detalls no previstos."

Esther G., Aralia S.A.

"FENSTER disposa d'un gran equip humà, molt qualificat i professional. Dóna gust treballar amb empreses així."

Toni V., Nou Castor S.L.

"FENSTER, simplement un gran equip humà i professional."

Fabio B., Imvaur S.L.

"FENSTER no és només un proveïdor, a més s'implica en el teu projecte i moltes vegades t'ajuda amb idees que aporten valor o redueixen costos."

Jaume E., Teyco S.L.

"En els últims anys FENSTER s'ha convertit en un proveïdor de confiança, capaç de fer els treballs de tancament complint amb els requisits dels nostres projectes"

Ramón M., Movir 30 S.L.

"Per la professionalitat dels treballadors i la seva cultura de servei FENSTER és, a més d'un proveïdor, un col·laborador en el qual confiar."

Eugenio J., Arquitecto

"Fa molts anys que FENSTER s'ha convertit en un col·laborador del nostre despatx, participant dels projectes i aportant solucions. "

José F., Cons. J.Riera S.L.

"FENSTER és molt competitiva, ja sigui en preus així com en execució i tenint total seguretat que els seus treballs seran executats correctament, sigui quina sigui la seva complexitat."

Albert C., Arquitecto Técnico

"A FENSTER he estat tractat amb amabilitat i respecte. El producte subministrat ha estat de molt alta qualitat. Els operaris eren molt coneixedors del seu treball."

José V., Eucariota S.L

"Quedem molt contents amb l'elaboració del producte i posteriorment agraïts amb el servei post-venda de FENSTER."

"FENSTER és líder a Catalunya en l'execució de tancaments d'exterior en habitatge unifamiliar i col·lectiu, seus corporatives, oficines, hotels i edificació pública i institucional."

Solicita presupuesto
close slider

    Pide ya tu presupuesto

    Adjuntar plano o fotografía