Normativa

Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ Ordenació de l´Edificació

Es el pilar fonamental per el procés de l’edificació. La Llei 38/1999 fixa els requisits bàsics dels edificis i actualitza i completa la configuració legal dels agents que intervenen en el procés de la edificació, fixa les seves obligacions i estableix les responsabilitats. En matèria de protecció d’usuaris, aquesta llei estableix les garanties (que van de 10 anys a 1 any) per vicis o defectes dels diferents elements de la construcció d’un edifici.
 

Codi Tècnic de l’Edificació

El Real Decret 314/2006, de 17 de març, va aprovar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El CTE es el marc normatiu que estableix i desenvolupa les Exigències Bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal•lacions, i que permeten demostrar que es satisfan els Requisits Bàsics de l´edificació.

El CTE es divideix en sis documents bàsics (DB). Les finestres s’enquadren en el DB “Estalvi d’ Energia”, Secció HE1: “Limitació de la demanda energètica”; el que posa de manifest l’important paper de la finestra com a barrera tèrmica (fred/calor) en la climatització de la vivenda i la seva contribució a la reducció del cost associat. El Real Decret 1371/ 2007, de 19 d’octubre, va introduir modificacions per fer més clara i precisa l’aplicació del CTE en matèria de finestres. Per més informació pot consultar aquest fitxer pdf elaborat per Veka.
 

Marcat CE

Des del 1 de Febrer de 2010 no poden fabricar-se ni comercializar-se finestres sense el Marcat CE obligatori. El Marcat CE es obligatori per tots els fabricants i tallers de finestres, que seran els responsables de fixar-lo i hauran de vendre totes les finestres i portes amb Marcat CE. Afecta al producte acabat, però no a la instal•lació. Representa el nivell mínim de seguretat que deu aconseguir-se per poder comercialitzar el producte acabat i garanteix que compleix els requisits essencials de seguretat.
El Marcat CE ve regulat en la Norma UNE EN 14351-1:2006, que es la norma harmonitzada a nivell europeu per finestres i portes peatonals exteriors. En el nostre país aquesta Norma es complementada i aclarida per la Instrucció del Ministeri d’ Industria de setembre de 2008. FENSTER disposa de Marcat CE.
 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció

La Llei 32/2006 estableix la responsabilitat, principalment en matèria laboral, que assumeix el contractista/constructor per les empreses i per els autònoms que subcontracta en la execució d’una obra. A partir d’ aquesta llei es crea el Registre d’Empreses Acreditades depenent del Ministeri de Treball, la inscripció de la qual acredita que la empresa subcontractada compleix amb els requisits de capacitat i qualitat en matèria de prevenció de riscos laborals.
FENSTER es una empresa inscrita en el Registre d’ Empreses Acreditades.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR